WCAG, PDF/UA eller PDF/A – Hvilken tilgængelighedsstandard skal jeg vælge til PDF?

Det helt korte svar på det spørgsmål er, at al web-indhold herunder også PDF-filer skal overholde WCAG 2.2 standarden på AA-niveau. Problemet med WCAG-standarden i forhold til PDF-filer er dog, at ”W” står for ”Web” og ”G” for ”Guidelines”, så…