AbleBlog Logo
AbleDocs logo on a blue background

WCAG, PDF/UA eller PDF/A – Hvilken tilgængelighedsstandard skal jeg vælge til PDF?

Posted by: Jens Bjerre Kirkegaard
on 01, Sep 2020
from Kokkedal, Denmark

Det helt korte svar på det spørgsmål er, at al web-indhold herunder også PDF-filer skal overholde WCAG 2.2 standarden på AA-niveau. Problemet med WCAG-standarden i forhold til PDF-filer er dog, at ”W” står for ”Web” og ”G” for ”Guidelines”, så den er både meget HTML-orienteret og giver med retningslinjer ikke mange muligheder for fysisk at teste PDF-filer.

Her kommer PDF/UA til sin ret, der er en teknisk ISO-standard specifikt til at opnå tilgængelighed i PDF-filer, så lidt firkantet er PDF/UA den tekniske ækvivalent til WCAG for PDF, da de begge bygger på samme principper. Derfor anbefaler vi altid alle offentlige myndigheder at forlange PDF/UA-konformitet af værktøjer og leverandører, da det giver jer den eneste reelle mulighed for at teste PDF-filer efterfølgende og samtidig en langtidsholdbar løsning baseret på en ISO-standard.

Man KAN sikre endnu længere holdbarhed af sine PDF-filer ved samtidig at forlange, at de skal overholde PDF/A-standarden, der er en ISO-standard for langtidsarkivering i PDF. Der findes adskillige undervarianter af PDF/A, men koncentrerer vi os om PDF/A-2 findes der tre undervarianter:

PDF/A-2b: ”b” står for ”basic” og betyder, at PDF-filen blot skal være en korrekt gengivelse af det originale dokument og kan i det format sagtens blot bestå af skannede sider fra a til z.

PDF/A-2u: Skal som “b” varianter være en korrekt gengivelse af originalt dokument, men tekst/skrifter skal samtidig være inkluderet i unicode format.

PDF/A-2a: Skal som “u” have tekst/skrifter inkluderet i unicode format men samtidig også være et struktureret dokument (tagget).

Hvis en tilgængelig PDF-fil samtidig skal overholde PDF/A, skal den altså overholde ”a” varianten, da tilgængeligheden er baseret på den logiske struktur.

Hvis der er eksterne afhængigheder i en PDF-fil, som f.eks. JavaScript eller udfyldelige formular, kan den tilgængelige PDF dog ikke overholde PDF/A-standarden, da eksterne afhængigheder ikke er tilladte i PDF/A konforme filer.

Så kort opsummeret:

  1. Tilgængelige PDF-filer skal ALTID overholde PDF/UA-standarden
  2. Tilgængelige PDF-filer KAN også overholde PDF/A-2a, hvis der ikke er eksterne afhængigheder
  3. PDF/A-2b kan ALDRIG som i NOGENSINDE bruges til at måle tilgængelighed i en PDF.

You may also be interested in:

An illustration of a magnifying glass examining documents with ADScan to ensure accessibility.

Understanding Your ADScan Grade

Posted in Digital Accessibility, Document Accessibility by on February 7, 2023

As you receive your monthly ADScan reports, we wanted to help provide insights into your grades. What does your grade mean? Grade Meaning Explanation A+ Pass All accessibility and compliance...

Putting the ‘A’ in IDEA

Posted in Digital Accessibility by on June 16, 2022

There is no denying that there has been a shift for the positive in the business world as organizations, big and small, work to embrace the concepts of inclusion, diversity...

An Intro to Document Accessibility in Higher Education

Posted in Conferences, Document Accessibility by on August 6, 2020

Find out why document accessibility is so important in Higher Education (Adam Spencer, Oakville)

AbleDocs Logo

Who are we?

Since its founding in 2019, AbleDocs has become a world leader in digital accessibility with offices in nine countries. AbleDocs offers products and services to organizations that help to ensure high volume document accessibility compliance, document accessibility testing, accessibility training, and web accessibility compliance.

AbleDocs is the only company in the world to guarantee the compliance of every document they produce and back it with a $10,000,000 liability guarantee. Current offerings include ADService, ADGateway, ADScan, ADStream, ADLegacy, ADForms, ADTraining, ADWeb, axesWord and axesPDF.