Introduction

WCAG, PDF/UA eller PDF/A – Hvilken tilgængelighedsstandard skal jeg vælge til PDF?

WCAG, PDF/UA eller PDF/A – Hvilken tilgængelighedsstandard skal jeg vælge til PDF?

Det helt korte svar på det spørgsmål er, at al web-indhold herunder også PDF-filer skal overholde WCAG 2.2 standarden på AA-niveau. Problemet med WCAG-standarden i forhold til PDF-filer er dog, at ”W” står for ”Web” og ”G” for ”Guidelines”, så den er både meget HTML-orienteret og giver med retningslinjer ikke mange muligheder for fysisk at teste PDF-filer.

Her kommer PDF/UA til sin ret, der er en teknisk ISO-standard specifikt til at opnå tilgængelighed i PDF-filer, så lidt firkantet er PDF/UA den tekniske ækvivalent til WCAG for PDF, da de begge bygger på samme principper. Derfor anbefaler vi altid alle offentlige myndigheder at forlange PDF/UA-konformitet af værktøjer og leverandører, da det giver jer den eneste reelle mulighed for at teste PDF-filer efterfølgende og samtidig en langtidsholdbar løsning baseret på en ISO-standard.

Man KAN sikre endnu længere holdbarhed af sine PDF-filer ved samtidig at forlange, at de skal overholde PDF/A-standarden, der er en ISO-standard for langtidsarkivering i PDF. Der findes adskillige undervarianter af PDF/A, men koncentrerer vi os om PDF/A-2 findes der tre undervarianter:

PDF/A-2b: ”b” står for ”basic” og betyder, at PDF-filen blot skal være en korrekt gengivelse af det originale dokument og kan i det format sagtens blot bestå af skannede sider fra a til z.

PDF/A-2u: Skal som “b” varianter være en korrekt gengivelse af originalt dokument, men tekst/skrifter skal samtidig være inkluderet i unicode format.

PDF/A-2a: Skal som “u” have tekst/skrifter inkluderet i unicode format men samtidig også være et struktureret dokument (tagget).

Hvis en tilgængelig PDF-fil samtidig skal overholde PDF/A, skal den altså overholde ”a” varianten, da tilgængeligheden er baseret på den logiske struktur.

Hvis der er eksterne afhængigheder i en PDF-fil, som f.eks. JavaScript eller udfyldelige formular, kan den tilgængelige PDF dog ikke overholde PDF/A-standarden, da eksterne afhængigheder ikke er tilladte i PDF/A konforme filer.

Så kort opsummeret:

  1. Tilgængelige PDF-filer skal ALTID overholde PDF/UA-standarden
  2. Tilgængelige PDF-filer KAN også overholde PDF/A-2a, hvis der ikke er eksterne afhængigheder
  3. PDF/A-2b kan ALDRIG som i NOGENSINDE bruges til at måle tilgængelighed i en PDF.

0 comments on “WCAG, PDF/UA eller PDF/A – Hvilken tilgængelighedsstandard skal jeg vælge til PDF?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

With over 20 different product and service offerings, AbleDocs is the worldwide leader in PDF accessibility. Document accessibility can be challenging, but the AbleDocs suite of industry-leading tools will simplify the process. Whether you are a document remediator, accessible document creator, tester, or responsible for ensuring the accessibility compliance of an organization – there is an AbleDocs offering that fits your needs perfectly. AbleDocs is the only company in the world to guarantee the compliance of every file produced, and back it with a $10,000,000 liability guarantee. Always compliant, always AbleDocs.